Over Terra

Terra is een opleidingscentrum dat Praktijkonderwijs, vmbo-groen, het Groene Lyceum, mbo en volwassenenonderwijs (TerraNext) aanbiedt in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Onze opleidingen hebben een ‘groen karakter’, wat inhoudt dat de opleidingen te maken hebben met groen, voeding, dier, natuur & milieu.

Terra heeft 12 vestigingen. Mbo-opleidingen kun je volgen in Assen, Emmen, Groningen, Meppel en Winschoten. Praktijkonderwijs volg je in Winsum, voor vmbo-groen kun je terecht in Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Oldekerk, Winsum en Wolvega. Het Groene Lyceum wordt aangeboden in Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Winsum en Wolvega. Het volwassenenonderwijs (TerraNext) wordt verzorgd op één van onze locaties of bij een bedrijf of instelling ‘in company’. Terra maakt samen met het Dollard College en rsg de Borgen onderdeel uit van Onderwijsgroep Noord.

Missie

Raad van Toezicht

Terra heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het College van
Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • de heer T. Wagenaar, voorzitter
 • de heer E. van Zuidam, vice-voorzitter / lid remuneratiecommissie
 • mevrouw L. de Ruigh, kwaliteitszorgcommissie 
 • de heer M. Krijnsen
 • de heer K.J. Roffel
 • mevrouw P. Silvius-Voogd
   
 • Visie Raad van Toezicht Onderwijsgroep Noord

College van Bestuur

Het dagelijks bestuur van Terra is in handen van het College van Bestuur. Het CvB is verantwoordelijk voor het uitvoerend en strategisch beleid. Het College van Bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • mevrouw G. Tamminga,  voorzitter
 • de heer A.G. Wennink, lid

Regiodirectie

De regiodirectie van Terra bestaat uit:

 • mw. T. Vos
 • mw. E. Daling

Ondernemingsraad

Terra kent één Ondernemingsraad (OR) voor alle vestigingen. De OR bestaat uit personeelsleden die werkzaam zijn op vestigingen van Terra.De OR vertegenwoordigt  Terra wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden.  Belangrijke leidraden zijn daarin de WOR (Wet op de OndernemingsRaden) en het Professioneel Statuut. De OR heeft zijn eigen emailadres: or@terra.nl. Ouders en leerlingen kennen een eigen raad namelijk de Ouderraad en de Deelnemersraad.