Ontwikkeling model herpositionering

IO1 Ontwikkeling van een model voor herpositionering

De klassieke publieke waarde van het hoger onderwijs in Nederland, België en Zweden is tweeledig: kwalificatie voor een beroep en voorbereiding op deelname aan de samenleving. Voor de toekomstige arbeidsmarkt is dit niet langer voldoende. Deelnemers moeten voorbereid zijn op levenslang leren en continue verandering. Verder zijn er nog twee publieke waarden: het handhaven van kwalificaties van volwassen werknemers en ondernemers (een leven lang leren) en bijdragen aan de innovatie van beroepen en economische activiteit (regionale innovatie) (¹Moore, 1995). Bij herbeoordeling kunnen onderwijsorganisaties variëren hoe ze de drie publieke waarden prioriteren en hoe ze deze invullen. Daarnaast kan de hogere onderwijsinstelling kiezen of deze opdrachten parallel worden ontwikkeld of zelfs worden gebruikt om elkaar te versterken.

Lees meer over:

IO2 Networking: ontwikkeling van strategische leernetwerken in de regio

De methodologie van IO2 richt zich op hoe de stakeholders effectief kunnen worden beheerd, zodat de strategische doelen van de onderwijsinstellingen, gedefinieerd in IO1, worden gerealiseerd.

Lees meer over

IO3 Capaciteitsopbouw

Wanneer onderwijs (studenten en docenten), ondernemers en professionals van overheden en maatschappelijke organisaties samen oplossingen willen vinden voor problemen uit de regio, moet elke stakeholder kijken naar wat er moet gebeuren voor zijn eigen organisatie (ondersteuners) om deze werkwijze tot een succes te maken. Dit betekent in de eerste plaats het in kaart brengen van de eigen beginsituatie (capaciteit, educatieve doelen, etc.). Daarna wordt de eigen agenda gevormd en vervolgens wordt samen met de partners de gedeelde agenda bepaald.

Lees meer over:

IO4 De Management Tool Box

De toolbox is ontworpen om de manager van het onderwijsinstituut te ondersteunen. Hij moet het komende jaar vooraf plannen en budgetteren en wil weten welke inspanningen nodig zijn om de kwaliteit van regioleren en de competenties van zijn personeel verder te verbeteren.

Lees meer over:

IO5 De pilot

In deze pilot werken triple-helixpartners samen. Studenten, docenten en experts van onderwijsinstellingen doen mee. Niet alleen uit één land, maar ook uit de andere landen: elke regio heeft een mix van lokale triple helixpartners. De pilot geeft inzicht in de nieuwe complexiteit van de uitdagingen. Het laat zien hoe scholen zich kunnen herpositioneren in de regio, hoe ze worden bekeken door partners in de regio en hoe het triple-helixnetwerk eruit zou moeten zien om deze nieuwe positie te implementeren. Dit alles geeft input om het portfolio te ontwikkelen, de capaciteit van de instelling om hun nieuwe positie te beheren en inzicht voor het management om voorop te lopen.

Lees meer over: