Programmaleider suikerfabriekterrein

Terra wil samen met studenten bijdragen aan de ontwikkeling en vooral innovatie in de groene sector.

Die ambitie wordt onder andere zichtbaar op het voormalig Suikerfabriek terrein in Groningen.

Wij willen dit terrein ontwikkelen tot een laboratorium en showcase voor nieuwe ontwikkelingen; een plek waar onderwijs, de stad en het ommeland, ondernemers en overheid samenkomen. Ook willen wij met de ontwikkeling op het Suikerfabriek terrein bijdragen aan participatie, werkgelegenheid en sociale duurzaamheid. Door middel van leer- en werkprojecten op het terrein moeten nieuwe kansen ontstaan voor de jongeren en volwassenen van Noord-Nederland. Mede door de inzet van Wim Cnossen, directeur regionale ontwikkeling & innovatie van Onderwijsgroep Noord,  zijn er op bestuurlijk niveau flinke stappen gezet, die nu leiden tot concrete acties op het terrein zelf.

Deze ontwikkeling, die we ook met andere onderwijsinstellingen zoals Alfa-college, Noorderpoort, de Hanzehogeschool en andere partners vormgeven, gaat erg snel en vraagt veel tijd. Daarom hebben wij Sjoerd Pool gevraagd om te ondersteunen als programmaleider Suikerfabriek terrein. Wij kennen Sjoerd als projectleider TerraStart / TerraNext, waar hij veel ervaring heeft opgedaan met leerwerktrajecten in de sectoren groen, bloem en agrarisch in Noord-Nederland. Die functie zal hij ook deels houden, zodat zijn brede netwerk ons van dienst blijft.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij samen met de medewerkers van Terra de ambities op het Suikerfabriek terrein zal kunnen waarmaken.