<p>Terra heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het College van<br/>Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:</p><ul><li>de heer T. Wagenaar, voorzitter</li><li>de heer E. van Zuidam, vice-voorzitter / lid remuneratiecommissie</li><li>de heer M. Krijnsen</li><li>de heer K.J. Roffel</li><li>mevrouw P. Silvius-Voogd<br/> </li><li><a href="/cms/data/media/downloads/Visie RvT Onderwijsgroep Noord.pdf" target="_blank">Visie Raad van Toezicht Onderwijsgroep Noord</a></li></ul>