<p>Het dagelijks bestuur van Terra is in handen van het College van Bestuur. Het CvB is verantwoordelijk voor het uitvoerend en strategisch beleid. Het College van Bestuur bestaat uit de volgende personen:</p><ul><li>mevrouw A.A. Berendsen,  voorzitter</li><li>de heer A.G. Wennink</li></ul>