<p>Terra kent één Ondernemingsraad (OR) voor alle vestigingen. De OR bestaat uit personeelsleden die werkzaam zijn op vestigingen van Terra.De OR vertegenwoordigt  Terra wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden.  Belangrijke leidraden zijn daarin de WOR (Wet op de OndernemingsRaden) en het Professioneel Statuut. De OR heeft zijn eigen emailadres: <a href="mailto:or@aocterra.nl" target="">or@terra.nl</a>. Ouders en leerlingen kennen een eigen raad namelijk de Ouderraad en de Deelnemersraad.</p>